Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vanaf Q4 2020 | 17-11-2020

thumbnailamv

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. Mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen hiermee opnieuw een subsidie aanvragen voor hun vaste lasten.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt op een paar punten aangepast in het vierde kwartaal van 2020. De aanpassingen op een rij:

 • Alle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. Er is tijdelijk geen beperking van SBI-codes. Dit geldt alleen voor het vierde kwartaal, van 1 oktober t/m 31 december 2020.
 • Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche die in de zomer TVL subsidie hebben ontvangen, maar in het vierde kwartaal de omzetdrempel van 30% niet halen, worden geholpen. Deze ondernemers ontvangen een subsidiebedrag, gebaseerd op hun TVL subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt nog verder uitgewerkt en komt later beschikbaar. Meer informatie volgt op deze website.
 • Verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden krijgen eenmalig een aanvullende subsidie. Dit bedrag komt bovenop de TVL subsidie. Deze steun is bedoeld om te helpen met de kosten voor voorraad en aanpassingen aan de 1,5 meter afstand. Denk aan voedselvoorraad die bederft, kuchschermen, aanleg en overkapping van een buitenterras voor de winter, etc.
 • Het maximum subsidiebedrag is per 1 oktober 2020 verhoogd naar €90.000 per bedrijf, per 3 maanden. Dat was €50.000 per bedrijf, per 4 maanden.
 • De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 is vanaf medio november aan te vragen.

Voor de TVL in kwartaal 4 van 2020 wordt €791 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor steun aan bedrijven. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL uit.

Algemene informatie over TVL

De TVL-subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die meer dan 30% omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

 • De subsidie wordt berekend door het omzetverlies in de subsidieperiode te vermenigvuldigen met een percentage vaste lasten per SBI code en een subsidiepercentage van 50%.
 • Berekening:
  Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x 50%= hoogte subsidie.
 • Het percentage vaste lasten per SBI-code is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) berekend met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • Het aandeel vaste lasten van een bedrijf is minimaal € 3.000 per kwartaal. Dat wordt berekend met de normale kwartaalomzet en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
 • Het minimale subsidiebedrag is €750 euro en het maximale subsidiebedrag is € 90.000 per bedrijf, per kwartaal.
 • Het bedrijf stond voor 15 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, maar niet op het huisadres. Op de vestigingseis zijn een paar uitzonderingen.
 • De TVL is opgedeeld in 3 kwartalen. Een ondernemer kan ieder kwartaal een nieuwe aanvraag doen voor TVL. Deze aanvraagprocedure gaat over kwartaal 4 2020.

Wanneer en waar kan ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen?

De TVL wordt opgedeeld in 3 kwartalen. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, kunnen voor iedere periode een nieuwe TVL-aanvraag doen bij de RVO.

 • Kwartaal 4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020. TVL is vanaf medio november 2020 aan te vragen tot en met 29 januari 2021. Via RVO.nl kunt u zich inschrijven voor een update over de opening van TVL Q4 2020
 • Kwartaal 1 2021:  1 januari t/m 31 maart 2021
 • Kwartaal 2 2021: 1 april t/m 30 juni 2021

Kan ik gelijk tot en met kwartaal 2 2021 TVL aanvragen?

Nee, dat kan helaas niet. Een bedrijf moet ieder kwartaal via RVO een nieuwe aanvraag voor TVL doen.

Waarom kan ik de TVL voor kwartaal 4 2020 pas vanaf medio november aanvragen?

Door de verscherpte coronamaatregelen en verplichte sluiting van de horeca wordt de TVL aangepast en verbreed. Naast toestemming van het Nederlandse parlement is ook toestemming van de Europese Commissie nodig. Door de aanpassingen en extra’s moet ook de verwerking en controle van aanvragen aangepast worden. Er wordt hard aan gewerkt om het loket zo snel mogelijk te openen.

De subsidie wordt berekend vanaf 1 oktober 2020. U kunt zich inschrijven voor updates over TVL via RVO.nl.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf maakt in het vierde kwartaal van 2020 minimaal 30% minder omzet, vergeleken met het vierde kwartaal van 2019.
 • Op basis van de kwartaalomzet in 2019 en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort, blijkt dat het bedrijf minimaal €3.000 euro aan vaste lasten in het kwartaal heeft.
 • Het bedrijf stond op 15 maart 2020 geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en heeft een SBI-code.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30, 5110 en ambulante handel. Met ambulante handel wordt markthandel, taxivervoer, auto-en motorrijscholen, kermisattracties, etc. bedoeld. Door de uitbreiding van SBI-codes komen hier meer uitzonderingen bij. Dat wordt nog uitgewerkt. Houd deze website in de gaten.
 • Wanneer een bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor verschillende activiteiten, telt alleen de hoofdactiviteit voor de TVL.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • De TVL voor deze periode is tot uiterlijk 29 januari 2021 aan te vragen bij RVO.

Hoe wordt de TVL in het vierde kwartaal van 2020 precies berekend?

 • Subsidie berekening:
  Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x 50%= hoogte subsidie.
 • Rekenvoorbeeld 1:
  • Bedrijf A maakte in oktober t/m december 2019 €800.000 euro omzet (referentieomzet) en laat dit met de btw-aangifte zien;
  • Bedrijf A verwacht tussen oktober t/m december 2020, 60% minder omzet (€480.000 euro);
  • Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code is vastgesteld op 40%. Op basis van de normale omzet heeft bedrijf A €800.000 x 40% = €320.000 euro aan vaste lasten in het vierde kwartaal. Dat is meer dan €3.000 euro, dus bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL;
  • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed;
  • Berekening: €800.000 x 60% x 40% x 50%= €96.000 euro.
  • Bedrijf A krijgt het maximale bedrag van €90.000 euro met een voorschot van €72.000 euro (80%)
 • Rekenvoorbeeld 2:
  • Bedrijf B maakte in oktober t/m december 2019 €20.000 euro omzet (referentieomzet) en laat dit met de btw-aangifte zien;
  • Bedrijf B schat in dat het van oktober t/m december 2020, 50% (€10.000 euro) minder omzet maakt;
  • Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code is vastgesteld op 10%. Op basis van de normale omzet heeft bedrijf B €20.000 x 10% = €2.000 euro aan vaste lasten in het vierde kwartaal. Dat is lager dan het minimum van €3.000, waardoor bedrijf B helaas niet in aanmerking komt voor TVL.

Ik kom nu niet meer in aanmerking voor TVL, waar kan ik dan terecht?

Het kabinet heeft de NOW-regeling voor vergoeding van de loonkosten en de TOZO-regeling voor zelfstandig ondernemers verlengd en aangepast.

Op rijksoverheid.nl/financiële-regelingen vindt u een totaaloverzicht van alle steun voor ondernemers.

SBI codes

In het vierde kwartaal van 2020 (oktober-december) krijgen alle getroffen mkb-bedrijven tijdelijk toegang tot de TVL, met uitzondering van krediet- en financiële instellingen.

Het kabinet heeft dat besloten, omdat de verscherpte coronamaatregelen veel impact hebben. Ook bedrijven die niet direct werden geraakt, zien hun omzet nu teruglopen door de verscherpte coronamaatregelen.

Door alle SBI-codes tijdelijk toe te laten, worden zij ook geholpen. Om TVL subsidie te krijgen moet een bedrijf ook aan alle andere voorwaarden voldoen. Deze uitbreiding geldt alleen voor kwartaal 4 2020.

Heb ik nog steeds een SBI-code nodig voor een TVL aanvraag?

Ja. De SBI code wordt gebruikt om de hoogte van de vaste lasten per bedrijf te berekenen. De SBI-code is ook gekoppeld aan het extra bedrag voor gesloten eet- en drinkgelegenheden.

Waar kan ik het percentage vaste lasten voor mijn SBI-code vinden?

De percentages vaste lasten voor alle SBI-codes worden zo snel mogelijk op de website van RVO en in de Staatscourant gepubliceerd.

RVO zal ook hun online adviestool anpassen, waarmee een ondernemer de hoogte van de TVL subsidie kan inschatten.

Met mijn SBI-code kreeg ik eerst geen toegang tot de TVL. Kan ik alsnog TVL aanvragen voor juni t/m september 2020?

Nee. De toegang voor alle SBI-codes geldt alleen voor het vierde kwartaal, van oktober t/m december 2020. De TVL voor het vierde kwartaal is vanaf medio november tot en met 29 januari 2021 aan te vragen bij RVO.

Krijgen nu alle bedrijven in Nederland toegang tot de TVL?

Nee. Alleen mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers, een vestiging in Nederland, minimaal 30% omzetverlies en minimaal €3.000 vaste lasten per kwartaal krijgen toegang tot de TVL. Financiële en kredietinstellingen zijn uitgesloten van de TVL. Deze voorwaarden blijven  hetzelfde.

Krijgen alle SBI-codes ook toegang tot TVL in de komende kwartalen?

Nee. Dit geldt voorlopig alleen voor het vierde kwartaal van 2020.

In de zomer kreeg ik alleen TVL subsidie voor mijn nevenactiviteit. Krijg ik in kwartaal 4 TVL voor de hoofdactiviteit erbij?

In de periode juni t/m september 2020 kon een ondernemer op basis van een nevenactiviteit TVL subsidie krijgen, wanneer de SBI-code van de hoofdactiviteit was uitgesloten. Omdat alle SBI-codes in het vierde kwartaal toegang krijgen tot de TVL, komen alle hoofdactiviteiten in aanmerking. Dat betekent dat de TVL berekening in kwartaal 4 over het hele omzetverlies van de hoofdactiviteit wordt berekend.

Ik zie nu dat mijn bedrijf toch in aanmerking komt voor TVL subsidie in de periode juni t/m september 2020. Kan ik die nog aanvragen?

Ondernemers kunnen nog tot en met vrijdag 30 oktober 2020 17:00 uur een TVL aanvraag doen bij RVO voor de periode juni t/m september 2020. Daarna is TVL voor de periode juni t/m september 2020 niet meer aan te vragen.

Vaste lasten

Hoe worden de vaste lasten van mijn bedrijf berekend?

De vaste lasten van een bedrijf worden berekend met de kwartaalomzet van 2019 en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. De percentages vaste lasten voor alle SBI-codes worden zo snel mogelijk op de website van RVO en in de Staatscourant gepubliceerd.

Rekenvoorbeeld:

 • Bedrijf C had van oktober t/m december 2019 een kwartaalomzet van € 30.000.
 • Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code is vastgesteld op 11%.
 • Bedrijf C heeft € 30.000 x 11% = € 3.300 vaste lasten in het vierde kwartaal en komt in aanmerking voor TVL.

De adviestool TVL van RVO wordt zo snel mogelijk bijgewerkt met de vaste lasten percentages van alle SBI-codes. Daarmee is direct te zien of uw bedrijf voor de regeling in aanmerking komt.

Mijn werkelijke vaste lasten zijn hoger dan het percentage vaste lasten volgens mijn SBI code. Waarom worden niet mijn werkelijke vaste lasten berekend?

Deze regeling is gemaakt voor meer dan een miljoen ondernemingen. Als de overheid voor ieder bedrijf apart alle vaste lasten moet berekenen en controleren, kan een aanvraag maanden duren en heeft de overheid veel informatie van een bedrijf nodig. Het kabinet wil dat de subsidieaanvraag zo snel mogelijk wordt behandeld en weinig extra administratie van een ondernemer vraagt.

Waarom worden mijn variabele kosten (zoals energie en grondstoffen) niet meegerekend?

Variabele kosten zijn gekoppeld aan de daadwerkelijke activiteiten van een bedrijf. Als een bedrijf door de coronacrisis minder activiteiten heeft, dan zijn de variabele kosten ook minder of vallen ze helemaal weg. Bijvoorbeeld: bij minder evenementen betaalt een ondernemer waarschijnlijk veel minder of helemaal geen vergoeding voor locaties (variabele kosten), maar dan zijn er nog wel kosten voor vast onderhoud, huur en verzekeringen (vaste kosten).

Verhoging maximum subsidiebedrag

Wat betekent de verhoging van het maximum subsidiebedrag?

De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald door het omzetverlies, het percentage vaste lasten en het subsidiepercentage (50%). In de zomer zat daar een maximum aan vast van €50.000 per vier maanden, €12.500 per maand.

Bedrijven met veel omzetverlies en hoge vaste lasten (kapitaal intensief), kunnen boven dat maximumbedrag uitkomen. Nu de crisis langer duurt, komen zij alsnog in de problemen. Het kabinet heeft daarom vanaf 1 oktober 2020 het maximale subsidiebedrag per kwartaal verhoogd naar €90.000 per bedrijf. Dat is €30.000 per maand.

Evenementen

Organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche zijn voor een groot deel afhankelijk van hun omzet in de zomermaanden. Daarmee kunnen zij de stillere wintermaanden overbruggen als er weinig evenementen zijn. Door de corona beperkingen hebben deze ondernemers veel omzet in de zomer gemist. Nieuwe beperkingen verkleinen de kans om de gemiste omzet in de winter goed te maken. Verruiming van de TVL biedt deze ondernemers extra steun.

Om TVL subsidie te krijgen, moet een bedrijf minimaal 30% omzet verliezen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Voor sommige ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche ontstaat daar een probleem. Voor hen ligt de omzet in het vierde kwartaal altijd lager. Zij komen zo niet aan de grens van 30% omzetverlies in het vierde kwartaal van 2020 en krijgen geen subsidie. Zonder TVL kunnen veel van deze bedrijven niet overleven.

Het kabinet heeft besloten om deze bedrijven in het vierde kwartaal van 2020 tegemoet te komen. Er wordt voor hen een subsidiebedrag berekend, op basis van de TVL subsidie die zij in de zomer hebben ontvangen.

Het kabinet verwacht hiermee ongeveer 800 bedrijven te helpen.

Hoe wordt het subsidiebedrag voor een bedrijf of leverancier in de evenementenbranche precies berekend?

Dat is nog niet bekend. Het bedrijf moet in ieder geval TVL subsidie hebben ontvangen voor de periode juni t/m september 2020 en komt tekort voor TVL subsidie in kwartaal 4 van 2020. Meer informatie en berekening van dit subsidiebedrag volgt zo snel mogelijk. Houd deze website in de gaten.

Waar en wanneer kunnen bedrijven uit de evenementenbranche dit  bedrag aanvragen?

Het is nog niet bekend hoe en wanneer een ondernemer deze aparte module kan aanvragen. Meer informatie volgt zo snel mogelijk. Houd deze website in de gaten.

Extra subsidie voor eet- en drinkgelegenheden

Waarom krijgen eet- en drinkgelegenheden extra geld bovenop de TVL?

De TVL regeling beweegt mee als het slechter gaat. Bij minder omzet, krijgt een ondernemer ook meer subsidie uitgekeerd. Door de verscherpte coronamaatregelen maken eet- en drinkgelegenheden niet alleen minder omzet; ze zijn verplicht gesloten. Gemaakte kosten voor voorraad, aanschaf van kuchschermen, aanleg en overkapping van een buitenterras zijn nu niet zomaar terug te verdienen.

Het kabinet biedt daarom bovenop de TVL subsidie, tijdelijk een extra bedrag om een deel van de kosten voor voorraad en aanpassingen aan de 1,5 meter afstand te compenseren.

De extra subsidie geldt voor de SBI-codes:

 • 56.10.1 (restaurants)
 • 56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen, etc.)
 • 56.29 (kantines en contractcatering)
 • 56.30 (cafés, discotheken, nachtclubs, etc.)

Event-catering en hotel-restaurants zijn uitgesloten van de extra subsidie. Deze extra subsidie komt 1 keer in kwartaal 4 van 2020.

Hoeveel extra krijgen eet- en drinkgelegenheden?

Gesloten eet- en drinkgelegenheden krijgen in kwartaal 4 2020, tijdelijk een extra subsidie bovenop hun TVL.

Dit wordt nog uitgewerkt. Meer informatie en berekening van de subsidie volgt zo snel mogelijk. Houd deze website in de gaten.

Krijgen restaurants in hotels, die wel open zijn voor hotelgasten, deze extra subsidie ook?

Nee, de extra subsidie is alleen voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden met de SBI-code 56.10.1, 56.10.2, 56.29 of 56.30.

Waar en wanneer is deze extra subsidie aan te vragen?

Deze extra subsidie wordt automatisch toegevoegd aan de TVL-aanvraag van de ondernemer die hiervoor in aanmerking komt. TVL aanvragen voor het vierde kwartaal van 2020 kan vanaf medio november. Een ondernemer hoeft hier verder niets extra’s voor te doen.

Komt de extra subsidie voor eet- en drinkgelegenheden bovenop het maximumbedrag van €90.000?

Meer informatie over de berekening en het maximale subsidiebedrag volgt zo snel mogelijk.

Krijg ik deze subsidie ook als mijn bedrijf in kwartaal 4 2020 niet in aanmerking komt voor TVL?

Nee. Deze extra subsidie is gekoppeld aan de TVL subsidie van kwartaal 4 2020. Het bedrag wordt automatisch bij de TVL subsidie geteld, voor de horecaondernemers die hiervoor in aanmerking komen.

Afbouw TVL

Wordt de TVL nog afgebouwd?

De TVL beweegt mee met de coronacrisis. Bij minder omzet, krijgt een ondernemer meer subsidie uitgekeerd. Gaat het beter, dan wordt ook het subsidiebedrag lager. Bij nieuwe ontwikkelingen, kijkt het kabinet of er meer nodig is. Zoals de extra subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden.

Nu de coronacrisis langer duurt, wordt het ook belangrijk dat ondernemers zich aan de nieuwe economische situatie aanpassen. Het is de bedoeling dat de TVL-regeling en andere overheidssteun uiteindelijk langzaam afbouwt. Naast financiële steun gaat het kabinet zich ook richten op (om)scholing en het begeleiden van mensen naar nieuw werk. In de komende periode zal daar meer duidelijk over worden.

Hoe wordt de TVL afgebouwd?

Het kabinet kijkt ieder kwartaal of de grens voor het omzetverlies (30%) wordt verhoogd. De nieuwe grens wordt op tijd bekend gemaakt.

(Bron: Rijksoverheid; nieuwsbericht 27-10-2020)

Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) | 17-11-2020
Eindejaarstips 2020
, Door: AMV HOORN