Nog steeds te hoge boeterente bij aflossing hypotheek

thumbnailamv
Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij vijftien hypotheekaanbieders blijkt dat de vergoeding (boeterente) voor vervroegde aflossing nog regelmatig verkeerd berekend wordt. Meerdere huizenbezitters betaalden een te hoge vergoeding. De AFM heeft de aanbieders laten weten dat ze snel aan de wettelijke norm moeten voldoen en hun benadeelde klanten moeten compenseren. De AFM overweegt om aan enkele aanbieders handhavende maatregelen op te leggen. Het onderzoek is gedaan om na te gaan of hypotheekaanbieders zich houden aan de Leidraad die sinds 14 juli 2016 geldt. Sindsdien mag de boete niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de hypotheekaanbieder heeft door de vervroegde aflossing. Bij 15 aanbieders werden 10 dossiers beoordeeld. Bij negen aanbieders werd in minimaal één dossier een te hoge vergoeding berekend. Van de in totaal 150 onderzochte dossiers was in 32 gevallen de berekende vergoeding te hoog. Dit varieerde van enkele euro’s tot een uitschieter van duizenden euro’s te veel.

Controleer de berekening van de boeterente. De gemaakte fouten hadden onder andere te maken met invoer van onjuiste gegevens, het hanteren van onjuiste renteopslagen en het naar boven afronden van de resterende rentevastperiode. Meer informatie in het nieuwsbericht op www.afm.nlen in de Leidraad van AFM en bijbehorende checklist.

(Bron: Huis en Hypotheek; nieuwsbericht 27-6-2018)
Intermediairs worden verplicht grensoverschrijdende constructies te gaan melden
Kabinet stap verder met wetgeving zzp
Geplaatst op: 30 juni 2018, Door: AMV HOORN