De belangrijkste wetswijzigingen voor starters, zzp’ers en mkb’ers per 1 januari 2019

thumbnailamv
Als ondernemer krijg je vanaf 1 januari 2019 te maken met nieuwe wetten en regels. Wil je weten wat er voor jou als startende ondernemer verandert? We hebben de belangrijkste wetswijzigingen voor je op een rij gezet.

1. Vergoeding voor naasten van slachtoffers bedrijfsongeval

Overlijdt er iemand door een gebeurtenis waarvoor jij als ondernemer aansprakelijk bent? Zoals een bedrijfsongeval, verkeersongeluk, medische fout of geweldsmisdrijf. Of loopt het slachtoffer bij zo’n ongeval ernstig en blijvend letsel op? Dan kunnen de naasten vanaf 1 januari 2019 aanspraak maken op een vergoeding voor immateriële schade. Afhankelijk van de situatie ligt deze vergoeding tussen de 12.500 en 20.000 euro.

Lees meer over de wetswijziging:
Vergoeding voor affectieschade bij ongeval

2. Wetswijzigingen voor ondernemers in de kinderopvang

Wil jij voor jezelf beginnen in de kinderopvang? Dan zijn de volgende wetswijzigingen vanaf 1 januari 2019 op jou van toepassing.

Wijziging Beroepskracht-kindratio (BKR) in de kinderopvang

Per 1 januari geldt een nieuwe rekenmethode voor de Beroepskracht-kindratio (BKR). Hierdoor verandert het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op de groep. Dit is ook van invloed op de groepssamenstellingen en de maximale groepsgrootte.

Kinderopvangorganisaties moeten werken met een pedagogisch beleidsmedewerker

De Rijksoverheid heeft kwaliteitseisen opgesteld voor kinderopvangorganisaties. Zo moet elke kinderopvang per 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker hebben. Zij zal de pedagogisch medewerkers coachen bij de dagelijkse werkzaamheden en zich bezighouden met het pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan.

Lees meer over de wetswijziging:
Beroepskracht-kindratio (BKR) in de kinderopvang verandertKinderopvang moet werken met pedagogisch beleidsmedewerker


3. Laag btw-tarief gaat van 6% naar 9%

Ga jij voor jezelf beginnen in bijvoorbeeld de horeca, agro, recreatie, sport, cultuur, bouw of retail? Of als schoenmaker, kleermaker of kapper? Dan mag jij factureren tegen het lage btw-tarief. Dit was tot nu toe nog 6%. Maar vanaf 1 januari is het lage btw-tarief vastgesteld op 9%. Deze verhoging heeft invloed op je prijsstelling, administratie en btw-aangifte. Bereid je daarom alvast goed voor.

Lees meer over de wetswijziging:
Lage btw-tarief gaat van 6% naar 9%

4. Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt jouw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan ben je verplicht om energie te besparen. Vanaf 1 januari 2019 komt hier een informatieplicht bij. Dat betekent dat je uiterlijk 1 juli 2019 moet melden welke maatregelen je neemt om energie te besparen.

Lees meer over de wetswijziging:
Informatieplicht energiebesparing

Check of jouw bedrijf moet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht:
De Wetchecker energiebesparing

5. Werknemer langer partnerverlof bij geboorte kind, pleegzorgverlof en adoptieverlof

Ga jij starten met een onderneming en heb je personeel in dienst? Dan hebben jouw werknemers vanaf 2019 recht op 1 week betaald geboorteverlof als hun vrouw of vriendin bevallen is. Nu is dit verlof nog 2 dagen. Dit verlof moet de werknemer in de eerste vier weken na de geboorte opnemen.

Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Vanaf 2019 kunnen deze werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof gaat namelijk van 4 naar 6 weken en geldt voor beide ouders. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof heeft een werknemer recht op een uitkering via UWV ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Lees meer over de wetswijziging:
Werknemer langer partnerverlof bij geboorteWerknemer recht op langer pleegzorgverlof en adoptieverlof

Wetswijzigingen voor zzp’ers en mkb’ers

De belangrijkste wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2019De belangrijkste wetswijzigingen voor mkb’ers per 1 januari 2019

Alle wetswijzigingen en nieuwe regels

Wil je meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels op www.ondernemersplein.nl of blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app.

Voorgaande wetswijzigingen

De belangrijkste wetswijzigingen voor starters per 1 juli 2018

Let op! De ingangsdatum is nog niet voor elke (wets)wijziging definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling en publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

(Bron: KvK; nieuwsbericht 11-12-2018)

Btw-tarief 9% geldt ook voor correctie voorbelasting eten en drinken personeel
Eindejaarstips 2018 voor ondernemers, DGA's en particulieren
Geplaatst op: 11 december 2018, Door: AMV HOORN