Check uw WOZ-beschikking!

thumbnailamv

Elk jaar in het eerste kwartaal ontvangt u de nieuwe WOZ-beschikking, vaak alleen digitaal in uw berichtenbox op MijnOverheid.nl. De WOZ-beschikking is de grondslag voor veel belastingen en heffingen. Ze bepaalt niet alleen de hoogte van de OZB, maar ook de ‘watersysteemheffing’ van de waterschappen, het eigenwoningforfait in de IB-aangifte of, als het om een tweede of tijdelijk verhuurde eigen woning gaat, de te belasten waarde in box 3. Zelfs bij de waardebepaling van woningen bij schenken of erven wordt de WOZ-waarde als uitgangspunt gebruikt. Daarom is het belangrijk dat de waarde van uw huis niet te hoog is ingeschat. En dat u tijdig bezwaar maakt als dat in uw ogen het geval is.

Vergelijk uw WOZ-waarde met die in uw omgeving op www.wozwaardeloket.nl. Of met verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Die kunt u opvragen op www.kadaster.nl/-/koopsominformatie (betaalde service).

Indien u denkt dat uw WOZ-waarde te hoog is vastgesteld kunnen wij op no-cure no-pay basis wellicht bezwaar voor u maken bij de Gemeente. Onze kosten worden in dat geval door het toekennen van een kostenvergoeding direct door de Gemeente vergoed.

 

Kleine werkgevers mogen tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan werknemers
Btw-tarief 9% geldt ook voor correctie voorbelasting eten en drinken personeel
Geplaatst op: 24 februari 2019, Door: AMV HOORN