thumbnailamv

Eindejaarstips 2017 voor ondernemers, DGA’s en particulieren

Via de volgende link vindt u de eindejaarstips 2017: EINDEJAARSTIPS 2017 (Bron: nba.nl)

thumbnailamv

Nieuw kabinet maakt einde aan dividendbelasting

Het nieuwe kabinet maakt een einde aan de dividendbelasting. Dat is vooral gunstig voor buitenlandse bedrijven – en dat is ook de bedoeling. Het nieuwe kabinet wil het aantrekkelijker maken voor buitenlandse bedrijven om zich hier te vestigen. Voor Nederlandse bedrijven bespaart het vooral een hoop administratieve rompslomp. Het afschaffen van de dividendbelasting kost de […]

thumbnailamv

Regeerakkoord 2017: gevolgen voor particulieren

Inkomensbeleid Het kabinet geeft aan de koopkracht in evenwicht te willen brengen en doet dat onder andere door een aantal kleine aanpassingen in de inkomstenbelastingschijven, de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de ouderenkorting.   Verlenging verhoogde giftenaftrek Het kabinet wil de verhoogde giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting verlengen met één jaar. Met ingang van […]

thumbnailamv

Regeerakkoord 2017: gevolgen voor ondernemers

Het regeerakkoord 2017 van het aankomende kabinet Rutte III is bekend. Lees hier de voorlopige maatregelen en de gevolgen voor u als zzp’er, mkb’er of andere ondernemer. Belasting Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6% naar 9%. De vennootschapsbelasting (vpb ) wordt verlaagd. De dividendbelasting wordt afgeschaft. Het box 2 tarief wordt in stappen verhoogd […]

thumbnailamv

Einde inkeerregeling voor zwartspaarders

De huidige inkeerregeling voor zwartspaarders wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Ook zwartspaarders die vrijwillig hun aangifte verbeteren moeten vanaf die datum de volledige boete betalen. Dat heeft staatssecretaris Wiebes bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer . Zwartspaarders die de huidige inkeerregeling willen gebruiken moeten dus snel zijn. De huidige inkeerregeling houdt het volgende […]

thumbnailamv

Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld. Opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot 1 juli 2018 geen naheffingen en boetes. Huurt een opdrachtgever een zzp’er in? En constateren wij achteraf dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan krijgen zij tot in ieder geval 1 juli 2018 geen naheffingen en boetes, tenzij zij kwaadwillend […]

thumbnailamv

Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto

De Hoge Raad heeft op 21 april jl. vier uitspraken gedaan over btw die moet worden betaald over het privégebruik van auto’s van de zaak. In deze uitspraken  oordeelt de Hoge Raad over problemen die samenhangen met de (ingrijpende) wijziging van de heffing van btw over het privégebruik van een auto van de zaak per 1 juli 2011. Vanaf […]

thumbnailamv

Afschaffing Pensioen in eigen beheer

Met ingang van 1 april 2017 is het voor de DGA niet langer mogelijk om pensioen op te bouwen in de eigen BV. Voor het in het verleden opgebouwde pensioen moet de DGA, vanaf 1 april 2017 kiezen tussen de volgende 3 mogelijkheden: Ongewijzigd in stand laten Afkopen Omzetten in een oudedagsverplichting in eigen beheer […]

thumbnailamv

Belastingdienst verstuurt 650 brieven naar klanten Zwitserse bank

De Belastingdienst heeft deze week ruim 650 brieven gestuurd naar rekeninghouders van een Zwitserse bank. De FIOD startte eerder deze maand onderzoeken naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en hun in totaal vele miljoenen euro’s buiten het zicht van de autoriteiten hebben gestald op bankrekeningen bij deze bank. In de brieven vraagt de […]

thumbnailamv

Veranderingen Belastingdienst 2017

Vanaf 1 januari 2017 veranderen enkele regelingen. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Met de volgende veranderingen kunt u te maken krijgen: AOW-leeftijd gaat omhoog Vanaf 2017 kunt u kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3 Berekening belasting box 3 wordt anders vanaf 2017 De eenmalige […]