Kabinet tilt verduidelijking zzp-status over verkiezingen heen

thumbnailamv

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil geen overhaaste stappen zetten om zekerheid te bieden over de status van zzp’ers. Het kabinet komt niet voor april met voorstellen, dus na de verkiezingen. Maar zolang zo’n nieuw arbeidskader er niet is kunnen opdrachtgevers en zzp’ers er zeker van zijn dat ze geen risico lopen op boetes of naheffingen.

‘Er is niets wat nog kan hinderen om weer normaal aan het werk te gaan’, aldus de VVD’er donderdagavond in de Tweede Kamer. Volgens hem zijn veel bedrijven bedrijven onnodig risico-avers gebleken. ‘Ik moedig hen aan weer zzp’er in te huren’. De enigen die nog hoeven te vrezen voor naheffingen of boetes wegen schijnzelfstandigheid zijn volgens hem opdrachtgevers ‘die iedereen hier zou willen aanpakken’.


Eric Wiebes (Foto: HH)
Eric Wiebes (Foto: HH)

Fel aangevallen

Wiebes werd door de oppositie fel aangevallen op het ontsporen van de intrekking van de vrijwaring voor schijnzelfstandigheid per 1 mei, met de zogenoemde Wet DBA. CDA, D66, PVV en ChristenUnie vinden dat tienduizenden zelfstandige professionals de dupe zijn geworden van de onzekerheid die Wiebes heeft geschapen.

Wiebes zei geen spijt te hebben van de wet maar hij zou hem nu ook niet meer hebben ingediend zonder nadere definities van begrippen als gezagsverhouding. Hij verwierp echter zowel de roep om de terugkeer van de oude eenzijdige vrijwaringsverklaring (VAR) van de ChristenUnie en de PVV als het pleidooi van CDA en D66 om snel het onderscheid tussen baan en opdracht alsnog toetsbaar te maken. De criteria die de Leidse arbeidsrechtgeleerde Gerrard Boot daarvoor heeft aangedragen zijn volgens hem ‘nog niet rijp’.

Boot vergroot onduidelijkheid

Ze zouden de onduidelijkheid en onzekerheid zelfs kunnen vergroten. Boot wil het zzp-schap afmeten aan de hand van hoogte van de beloning (50% boven cao), duur van de overeenkomst (maximaal zes maanden) en aard van de werkzaamheden (geen ‘core business’). ‘Dat schept nu geen helderheid. Ik vraag me ook af of er voldoende draagvlak voor bestaat. Het is een goed gebruik om daar de ondernemers zelf bij te betrekken’, aldus Wiebes.

Wet op de arbeidsovereenkomst

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wees erop dat de wet op de arbeidsovereenkomst, die bepalend is voor de vraag of een zzp-opdracht eigenlijk in schijnzelfstandigheid wordt uitgevoerd, ook ‘niet zomaar even aangepast kan worden’.

Ze is volgens hem bepalend voor een groot deel van de werking van het sociale stelsel in Nederland en wortelt ook in verdragen. Aanpassing van criteria als gezagsverhouding en vervangbaarheid, die bepalend zijn voor de definitie van een dienstverband, vormt een ‘majeure operatie’. Het zal volgens de PvdA-er al een heidens karwei worden om voor de formatie van een volgend kabinet in april een interdepartementaal advies erover te hebben.

Campagnefilmpje?

Tijdens het debat maakten de coalitiepartners het Wiebes niet moeilijk. Maar dat zijn eigen partij met het zzp-dossier in een moeilijk parket verkeert, werd nog eens onderstreept door een fel debat met VVD-woordvoerder Erik Ziengs, die op voorhand aangaf te hebben geworsteld met zijn inbreng in de Kamer.

Hij bepleitte net als Wiebes ‘rust’ voor opdrachtgevers en de zelfstandig professionals. De oppositie nam daar geen genoegen mee. ‘Wat wil de VVD op korte termijn doen? Nog een campagnefilmpje maken over de DBA?’, smaalde D66′er Steven van Weyenberg, refererend aan een VVD-verkiezingsfimpje waarin Wiebes optrad als de man die de DBA-problemen voor zzp’ers had opgelost.

Uitbrander

Toen Ziengs suggereerde dat de oppositie met zijn kritiek op de Wet DBA vooral het vizier heeft gericht op de één miljoen stemmen van zzp’ers, ‘ waar we allemaal naar kijken’, kwam hem dat op een uitbrander te staan van zijn D66-collega van Steven Weyenberg die daarvoor met succes een excuus eiste.

(Bron: Financieel Dagblad; nieuwsbericht 9-12-2016)

Vakbond belastingambtenaren: fiscus kan werk niet meer goed doen
Check uw toeslagen voor 2017
Geplaatst op: 9 december 2016, Door: AMV HOORN